نصب آهنربا روی هاپر ورودی

نصب آهنربا روی هاپر ورودی