این خط تولید از نوع فیلم دمشی می باشد و از جمله مزایای آن سطح سرمایه گذاری مناسب، چند کاره بودن ، دارای کاهش مصرف انرژی و ... می باشد.

خط smart flex  شرکت باندرا با اهداف زیر طراحی شده است:

 •     کیفیت
 •     چندکاربره بودن
 •     قابل اعتماد بودن
 •     مصرف انرژی کمتر
 •     تاثیر  کمتر بر روی محیط زیست
 •     هزینه ساخت کمتر برای تولید این خط به دلیل ساخت انبوه آن می باشد و همه هزینه های عمومی تقسیم به تعداد بالای خطوط تولید می شود و بنابراین یک خط تولید اقتصادی برای مشتری در مقیاس تولید انبوه ساخته می شود.

سری خطوط ®SmartFlex  می تواند به صورت 1، 3 و 5 لایه در ورژن های مختلف تولید شود:

 •     SmartFlex® Plus : کیفیت وایندینگ بالاتر به لطف axial driven mandrel  که اجازه وایندینگ در حالت های ترکیبی را می دهد.
 •     SmartFlex® HP : خروجی بالاتر با افزایش سایز اکسترودر
 •     SmartFlex® HP Plus : ترکیبی از قابلیت های دو دستگاه بالا
 •     SmartFlex® HDB : ترکیب خطوط استاندارد SmartFlex®  با محصولات HDB/FFS  فیلم (کیسه های پتروشیمی)
 •    عرض خطوط SmartFlex®   از 1200 میلیمتر تا 2600 میلیمتر می باشد.

مزایای اصلی:

 •     عملکرد عالی و بلند مدت
 •     اثربخشی هزینه عالی
 •     ساخت ایتالیا – ساخت باندرا
 •     مدیریت خط با بهره برداری آسان
 •     بهترین عملکرد در پردازش مواد قابل تجزیه و قابل  بازیافت

                 
محصولات خط اکستروژن ®SmartFlex

 •     فیلم بسته بندی  (فیلم غذایی و غیر غذایی)
 •     فیلم شرینک
 •     فیلم لامینیشن
 •     فیلم استرچ هود برای بسته بندی پالت