خط تولید فیلم پلاستیکی مهندسی Techno Flex

خط تولید فیلم پلاستیکی مهندسی Techno Flex

 TechnoFlex®    خط تولید فیلم دمشی با تکنولوژی بالا برای تولید فیلم های چندلایه (3 و 5 لایه) می باشد. بی شک، کو-اکستروژن فیلم نشان دهنده تکنولوژی جامع برای تولید راه حل های پیشرفته و چند منظوره بسته بندی می باشد.

خط تولید فیلم پلاستیکی مهندسی Techno Flexساختار استاندارد خط تولید TechnoFlex® از اکسترودر های مرکزی با ظرفیت بالا، اکسترودر های کوچک تر برای لایه های جانبی تشکیل شده است.  خطوط TechnoFlex® به طور کامل تجهیز شده اند تا فیلم هایی با کیفیت بالا از طریق سیستم های به روز تولید نمایند.در میان این تجهیزات عالی این دستگاه می توان به وایندر سری ESR-9000 اشاره نمود که قابلیت وایندینگ به سه روش را ممکن می سازد : روش Contact ، روش Axial و روش Gap.

 

 

 

 

 

 

خط تولید فیلم پلاستیکی مهندسی

 

 

 

 

 

نظر به اینکه شرکت باندرا بر اساس نیاز مشتری خطوط را طراحی می نماید، خطوط اکستروژن دارای طراحی بر اساس نیاز بازار مصرف، تنوع و امنیت بالا به همراه کاهش مصرف انرژی می باشد.
ساختار 5 لایه این سری TechnoFlexPO5  پیشنهادی بسیار عالی برای مشتری هاییست که به دنبال تولید فیلم PE با ظرفیت بالا و خواص مکانیکی بالا و باکیفیت هستند.

 

 

محدوده تولید خطوط سری TechnoFlex Plus  بسیار گسترده و شامل موارد زیر می شود:

  • فیلم مورد استفاده در خطوط تبدیل و چاپ بالا
  • فیلم با مشخصه خاصی با کاربرد های صنعتی

 

 

خط تولید فیلم پلاستیکی مهندسی Techno Flex
خط تولید فیلم پلاستیکی مهندسی Techno Flex