خط تولید فیلم کشاورزی2

شرکت باندرا پیشرو جهانی در ساخت خطوط تولید فیلم های دمشی چندلایه ویژه پوشش گلخانه می باشد.امروزه خطوط کو-اکستروژن 5 و 7 لایه بیشتر توسط بازار مصرف ترجیح داده می شود چرا که این نوع از خطوط توانایی برآورده سازی نیاز فعالان صنعت گلخانه در جهان برای فیلم کشاورزی را دارد.

در فیلم های چندلایه،  با مهندسی لایه ها و استفاده بهینه از مواد افزودنی، خواص فیزیکی و مکانیکی، عبورپذیری نور و گرمای فیلم بهبود یافته و بدین ترتیب، کیفیت و عمر مفید فیلم افزایش می یابد و البته قیمت تمام شده نیز بهینه می گردد.

 

 

 

 


خط تولید فیلم کشاورزی3

تنوع و انعطاف پذیری در تولید محصول توسط خط کشاورزی شرکت باندرا همواره مورد تقدیر مشتریان قرار گرفته است زیرا فیلم کشاورزی یک فیلم فصلی است.
با توجه به این نکته اساسی که به طور کلی فیلم کشاورزی یک محصول فصلی می باشد، شرکت باندرا با همان co-extrusion head  و حداقل زمان Set-up  خط کشاورزی، علاوه بر تولید فیلم کشاورزی قابلیت تولدی فیلم ژئوممبران را نیز دارد. بدینوسیله مشتری می تواند در تمام فصول سال محصولات ارزشمند تولید نماید.