خطوط تولید ورق PP PS

خطوط تولید ورق PP PS

همه خطوط فیلم سخت PP|PS  شرکت باندرا برای بسته بندی های ترموفرمینگ و کانورتینگ با مشخصات زیر در نظر گرفته شده اند: عملکرد...

خطوط تولید ورق  PLA

خطوط تولید ورق PLA

  بر اساس تکنولوژی dry-less شرکت باندرا که در آن نیاز به رطوبت زدایی اولیه نمی باشد این خطوط...

خطوط تولید ورق PLA

خطوط تولید ورق PLA

  بر اساس تکنولوژی dry-less شرکت باندرا که در آن نیاز به رطوبت زدایی اولیه نمی باشد این خطوط...

خطوط تولید ورق PET

خطوط تولید ورق PET

همه خطوط ورق PET شرکت باندرا برای بسته بندی های ترموفرمینگ و کانورتینگ FFS با مشخصات زیر در نظر گرفته شده اند.    ...

تکنولوژی های ویژه

تکنولوژی های ویژه

خطوط تولید انواع ورق

خطوط تولید انواع ورق

شرکت باندرا به منظور برآورده ساختن نیازهای مشتریان در کاربرد های مختلف صنعتی، گروهی از تجهیزات و ماشین آلات را بر اساس سفارش مشتریان طراحی و...