پوشش گلخانه های تونلی کوتاه

پوشش گلخانه های تونلی کوتاه

فیلم تونل های کم ارتفاعاستفاده از فیلم های تونل کم ارتفاع حالت میانی کشاورزی در فضای باز و کشاورزی در گلخانه می باشد که سبب افزایش نرخ رشد، افزایش میزان رشد و افزایش کیفیت محصول می گردد.استفاده از این فیلم ها هزینه ساخت کمتری نسبت به ساخت گلخانه دارند اما در مقابل میزان تهویه، گرمایش و محافظت از محصول در این حال سخت تر از گلخانه می باشد. شرکت باندرا رهبر و پیشتاز جهانی طراحی و ساخت ماشین آلات تولید فیلم کشاورزی، امکان تولید فیلم تونل های کم ارتفاع را در کنار فیلم پوشش گلخانه فراهم ساخته است.

مطالب مرتبط
پلاستیک ویژه کنترل آفات خاکفیلم مالچفیلم پلاستیکی پوشش گلخانهفیلم کیسه های سیلو