ورق PET_PEیکی از مشکلات صنعت بسته بندی، آب بندی کردن سرپوش بسته بندی و همچنین باز کردن آسان و بهداشتی آن توسط استفاده کننده نهایی می باشد. لمینیشن فیلم PE بر روی ورق های بسته بندی همچون PET،PP و ... راهکاری موثر در حل این مساله می باشد و  از این طریق Seal-ability یا خاصیت مهر و موم و آب بندی شدن بسته بندی افزایش می یابد. شرکت باندرا با بهره گیری از دانش فنی و تجربه 70 سال خود انواع روش های لامینیشن به صورت In-Line و Off- Line برای ورق های مختلف با روش های مختلف فشاری، حرارتی و ... را ارائه می نماید.