ورق PET EVOH PEورق های PET/EVOH/PE راهکاری موثر در نسل جدید بسته بندی های مواد غذایی و دارویی می باشد. وجود EVOH سبب ایجاد خواص نفوذناپذیری در مقابل گازها و اکسیژن می گردد که عاملی مهم در حفاظت از مواد فاسد شدنی در بسته بندی در مقابل اکسیداسیون و تغییر رنگ می باشد. استفاده از EVOH  در بسته بندی ها سبب کاهش استفاده از مواد شیمیایی و نگه دارنده ها در مواد غذایی می گردد. از طرف دیگر حضور فیلم PE در بسته بندی سبب افزایش خاصیت seal-ability  یا مهر و موم شدن بسته بندی نهایی می شود و به استفاده کننده از محصول نهایی این امکان را می دهد تا به آسانی  درب بسته بندی را باز نماید.

شرکت باندرا با تکیه بر دانش و تجربه 70 ساله خود تجهیزات لامینیشن فیلم PE/EVOH را برای خطوط تولید ورق PET خود ارائه می دهد.