پیش بینی بازار جهانی فیلم کشاورزی

پیش بینی بازار جهانی فیلم کشاورزی

 بر اساس داده های marketsandmarkets.com پیش بینی رشد بازار جهانی فیلم کشاورزی از سال 2017 تا 2022 میلادی دارای نرخ رشد سالانه مرکب 5.9% می باشد. براساس پیش بینی سایت mordorinteligence.com پیش بینی می شود که بازار فیلم های کشاورزی تا سال 2024 با نرخ رشد سالانه مرکب 6.92٪ در بازه زمانی بین 2019-2024 به ارزش بازار 1492.9 میلیارد دلار برسد.
جمعیت رو به رشد جهانی منجر به افزایش نیاز برای تولید بهینه کشاورزی و از این رو سبب بالا رفتن تقاضا برای فیلم های کشاورزی  شده است . استفاده از فیلم های کشاورزی توسعه میزان محصول و افزایش کیفیت محصولات زراعی را به دنبال دارد.از سوی دیگر افزایش تقاضای جهانی از سمت صنعت لبنیات نیز منجر به افزایش تقاضا در بازار فیلم های کشاورزی شده است.
بر اساس نوع پلیمر مورد مصرف بازار جهانی فیلم های کشاورزی به انواع  فیلم های LLDPE، LDPE ، EVA ، HDPE و ... تقسیم شده است که پیش بینی می شود LLDPE  سهم عمده را در بازه مورد پیش بینی داشته باشد. خواصی از جمله استحکام مکانیکی، مقاومت در برابر رطوبت، خواص اپتیکی و مقاومت در برابر نور خورشید این پلیمر را برای صنعت فیلم های کشاورزی بسیار پرکاربرد کرده است.
بر اساس نوع کاربرد بازار جهانی فیلم های کشاورزی به پوشش های گلخانه، فیلم مالچ و فیلم سیلاژ دسته بندی می شوند. پیش بینی می شود که بخش فیلم های پوشش گلخانه پیشتاز بازار فیلم های کشاورزی باشد. نیاز به ساختار های سبک تر و ایمن تر در گلخانه ها سبب رشد بازار فیلم گلخانه ای شده  است. فیلم های پوشش گلخانه  محصولات زراعی را از اشعه ماوراء بنفش خورشید حفظ می کند و ایجاد ماندگاری می نماید.
براساس منطقه، بازار جهانی فیلمهای کشاورزی به آسیا -اقیانوس آرام، اروپا، آمریکای شمالی، خاورمیانه و آفریقا و آمریکای جنوبی تقسیم شده است. انتظار می رود آسیا -اقیانوس آرام با توجه به افزایش جمعیت و افزایش تقاضا برای کشاورزی کنترل شده در منطقه، بازار اصلی فیلم کشاورزی در دوره پیش بینی شده باشد.