فیلم کیسه های سیلوفیلم کیسه های سیلو، فیلم های چند لایه پلی اتیلنی هستند که به عنوان سیلوهای موقت غلات و سویا مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین این کیسه ها برای نگه داری علوفه و ذرت با هدف محافظت از رسیدن اکسیژن به مواد غذایی برای افزایش سرعت تخمیر استفاده می شوند.  شرکت باندرا به  عنوان رهبر جهانی در طراحی و ساخت ماشین آلات تولید انواع فیلم کشاورزی ماشین آلاتی با ساختار از 3 تا 7 لایه برای این کاربرد تولید می نماید.

مطالب مرتبط
پلاستیک ویژه کنترل آفات خاکفیلم مالچفیلم پلاستیکی پوشش گلخانهفیلم سیلو استرچ