فیلم و ورق تخصصی بسته بندی تا 11 لایه برای انواع بسته بندی تخصصی از نوع نفوذ ناپذیر و فوق نفوذناپذیر 

فیلم بسته بندی پنیر و مواد لبنی

فیلم بسته بندی پنیر و مواد لبنی

فیلم بسته بندی ماهی

فیلم بسته بندی ماهی

فیلم بسته بندی گوشت تازه و فراوری شده

فیلم بسته بندی گوشت تازه و فراوری شده

  فیلم بسته بندی گوشت و فرآورده های گوشتی چیست؟ فیلم بسته بندی گوشت و...