فیلم بسته بندی پالت Stretch Hood

فیلم بسته بندی پالت Stretch Hood

فیلم بسته بندی پالت Stretch Hoodیکی از بهترین روش های بسته بندی پالت های بزرگ، استفاده از فیلم های استرچ هود می باشد. این فیلم های بسته بندی به صورت استوانه ای و دارای خاصیت کشسان می باشند و از بالا توسط دستگاه کشیده شده و روی پالت قرار می گیرند. از جمله خواص مورد نیاز برای این نوع فیلم توانایی در کشش، مقاومت در برابر پارگی و مقاوت در برابر ضربه می باشد. متخصصین شرکت باندرا با در نظر گرفتن رئولوژی پلیمرو همچنین خواص مطلوب نهایی محصول، خطوط تولید فیلم چندلایه Stretch Hood  را طراحی کرده اند. لازم به ذکر است که در صورت نیاز مشتری قابلیت تولید فیلم کیسه های پتروشیمی  و فیلم Strech Hood  در یک دستگاه امکان پذیر می باشد.