فوم PET

E-PET مخفف Expanded PET و در واقع ورق فوم PET  می باشد. فوم های معمول در صنعت از فوم های شیمیایی می باشند که بازیافت این محصولات را غیر ممکن می کند و همچنین قیمت بسیار بالایی به دلیل استفاده از مواد افزودنی فوم زا دارند. شرکت باندرا با ثبت اختراع سیستم PET foam توانسته است تحولی در صنعت فوم با استفاده از تولید فوم فیزیکی و بسیار ارزان قیمت ایجاد نماید. این فوم فیزیکی به راحتی قابل بازیافت می باشد و با استفاده از تزریق گاز خنثی در اکسترودر و استفاده از پرک های بازیافتی PET  تولید می گردد.

خطوط تولید ورق PET شرکت باندرا به راحتی و با اضافه کردن تجهیزات فوم به خط تولید ورق PET FOAM  تبدیل می گردد.