شرکت MEKITEC فنلاند

شرکت MEKITEC فنلاند

شرکت MEKITEC، فنلاند، سیستم بازرسی با اشعه ایکس

شرکت MEKITEC  فنلاند از بهترین ساندگان جهانی سیستم های کنترل کیفیت نوآورانه مبتنی بر فناوری اشعه ایکس برای صنایع غذایی است و بیش از 40 کشور در دنیا از سیستم های بازرسی با اشعه ایکس مواد غذایی شرکت MEKITEC استفاده می نمایند.

سیستم های اشعه ایکس  MEKITEC بخش جدایی ناپذیر خطوط تولید مواد غذایی است که از طریق شناسایی و حذف ناخالصی های  ناخواسته در مواد غذایی و جداسازی محصولات ناقص به کنترل کیفیت و تضمین کیفیت صنایع غذایی کمک می کنند. رسالت شرکت MEKITEC ارائه بهترین ارزش و اطمینان از کیفیت و امنیت غذایی برای مشتریان است.

جهت آشنایی با محصولات شرکت MEKITEC به وب سایت شرکت دیباج صنعت پاسارگاد مراجعه نمایید و یا با متخصصین فنی این شرکت در تماس باشید.