بسته بندی مواد پتروشیمی

بسته بندی مواد پتروشیمی

فیلم بسته بندی پالت Stretch Hood

فیلم بسته بندی پالت Stretch Hood

یکی از بهترین روش های بسته بندی پالت های بزرگ، استفاده از فیلم های استرچ هود می باشد. این فیلم های بسته بندی به صورت استوانه ای و...

کیسه های پتروشیمی HDB

کیسه های پتروشیمی HDB

یکی از انواع مهم بسته بندی صنعتی در حوزه پلیمر و پتروشیمی، بسته بندی های Heavy Duty Bag (HDB) یا کیسه های پتروشیمی  هستند. یکی...