انواع فیلم کشاورزی

انواع فیلم کشاورزی

پلاستیک ویژه کنترل آفات خاک

پلاستیک ویژه کنترل آفات خاک

این فیلم با ساختار نفوذ ناپذیر به صورت VIF یا TIF با هدف کاهش استفاده از سموم تدخینی و ضد آفت خاک همچون متیل برومید مورد استفاده قرار می...

فیلم مالچ

فیلم مالچ

فیلم های مالچ با اثرات مثبت در تغییر دمای خاک، حفظ رطوبت و کنترل علفهای هرز نقش مهمی در صنعت کشاورزی دارند. فیلم های مالچ  تیره...

فیلم پلاستیکی پوشش گلخانه

فیلم پلاستیکی پوشش گلخانه

فیلم پوشش گلخانه یا نایلون های عریض کشاورزی در ساخت گلخانه ها در صنعت کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرند. گلخانه به کشاورز کمک می کند تا...

فیلم کیسه های سیلو

فیلم کیسه های سیلو

فیلم کیسه های سیلو، فیلم های چند لایه پلی اتیلنی هستند که به عنوان سیلوهای موقت غلات و سویا مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین این کیسه ها...

فیلم سیلو استرچ

فیلم سیلو استرچ

فیلم های سیلو استرچ به طور گسترده در دنیا برای سیلاژ یونجه و علوفه دامی مورد استفاده قرار می گیرد. از جمله خواص این فیلم جلوگیری از رسیدن...

پوشش گلخانه های تونلی کوتاه

پوشش گلخانه های تونلی کوتاه

استفاده از فیلم های تونل کم ارتفاع حالت میانی کشاورزی در فضای باز و کشاورزی در گلخانه می باشد که سبب افزایش نرخ رشد، افزایش میزان رشد و...