کیسه های پتروشیمی

یکی از انواع مهم بسته بندی صنعتی در حوزه پلیمر و پتروشیمی، بسته بندی های Heavy Duty Bag (HDB) یا کیسه های پتروشیمی  هستند. یکی از روش های بسته بندی گرانول های پلیمری، بسته بندی های 25 کیلوگرمی در کیسه های پتروشیمی از جنس پلی اتیلن است. از آنجایی که این کیسه ها وزن زیادی را تحمل می کنند لازم است تا خواص فیزیکی و مکانیکی قابل توجهی داشته باشند. از جمله عوامل موثر در خواص نهایی محصول، نحوه فرآیند شکل دهی آن می باشد. زنجیرهای پلیمر، بزرگ ملکول هایی هستند که حساسیت بسیاری به دما و تنش دارند. شرکت باندرا با طراحی دقیق خطوط تولید HDB به شما کمک می کند تا محصولی رقابت پذیر در بازار جهانی تولید نمایید.

این نوع از فیلم های دمشی پس از طی مراحل چاپ، در فرایند بسته بندی FFS (FORM, FILL, SEAL( کیسه های پتروشیمی مورد استفاده قرار می گیرد.