طراحی سیستم های تصفیه فاضلاب و هوای صنعتی و سیستم های پیشرفته مدیریت پسماند

طراحی سیستم های تصفیه فاضلاب و هوای صنعتی و سیستم های پیشرفته مدیریت پسماند

 

طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی تصفیه خانه های فاضلاب بهداشتی و صنعتی، سیستم های کنترل آلودگی هوای صنعتی و سیستم های مدیریت پسماند

گروه مهندسی و بازرگانی دیباج صنعت پاسارگاد به واسطه تخصص و تجربه مدیران خود در زمینه های حفاظت از محیط زیست و کاهش مصرف حامل های انرژی در صنعت و ساختمان فعال می باشد، از اعم فعالیت های زیست محیطی این شرکت می توان به طراحی و اجرای سیستم های تصفیه فاضلاب و هوا و همچنین سیستم های مدیریت پسماند های صنعتی و شهری به شرح زیر اشاره کرد:

طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی تصفیه خانه های فاضلاب بهداشتی و صنعتی

طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی تصفیه خانه های بهداشتی و صنعتی به روش های زیر قابل اجرا توسط گروه مهندسی و بازرگانی دیباج صنعت پاسارگاد بصورت سازه فلزی و یا بتن مسلح می باشد: 

 • فرآیند لجن فعال با هوادهی گسترده EAAS
 • فرآیند لجن فعال با بستر ثابت IFAS
 • تصفیه خانه فاضلاب با فرآیند بیوراکتور غشایی با بستر متحرک MBBR
 • فرایند تصفیه فاضلاب به روش شیمیایی
 • فرایند تصفیه فاضلاب تلفیقی بیولوژیکی و شیمیایی
 • ساخت آشغالگیر مکانیزه و دستی
 • ساخت ایرلیفت و تجهیزات هوادهی و انتقال فاضلاب
 • تصفیه و مدیریت شیرابه های صنعتی و شهری

 

مدیریت پسماندهای شهری، صنعتی، ویژه و خطرناک

شرکت دیباج صنعت پاسارگاد  در زمینه مدیریت انواع پسماند های عادی، صنعتی، ویژه و خطرناک و همچنین طراحی و اجرای سیستم های مدیریت پسماند و بازیافت از طریق روش های دانش بنیان و همچنین انتقال تکنولوژی از کشورهای اروپایی در زمینه های زیر فعال می باشد:

 • طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم های تفکیک و پردازش پسماند های شهری و صنعتی
 • طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم های بازیافت انواع پلاستیک و فرایند های پایین دستی تعریف شده در راستای چرخه اقتصاد چرخشی پلاستیک
 • مکانیابی، طراحی و ساخت و نصب و راه اندازی لندفیل های صنعتی و مدیریت پسماندهای صنعتی به روش های نگهداری، امحاء و همچنین طراحی و اجرای سیستم های پالایش پسماندهای نفتی و شیمیایی به روش های پیرولیز، تقطیر، سنتز و ...

طراحی، تامین، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم های کنترل و کاهش آلودگی هوا در سیستم های صنعتی

شرکت دیباج صنعت پاسارگاد طراح و سازنده سیستم های کنترل و کاهش آلودگی هوای داخل سالن و دودکش واحد های صنعتی به شرح زیر می باشد:

 • طراحی و ساخت اسکرابر تر (WET SCRUBBER)
 • طراحی و ساخت سیستم های بگ فیلتر برای دودکش و سالن های صنعتی
 • طراحی و ساخت سیستم های ایر واشر سالن های صنعتی
 • طراحی و ساخت سیستم های فیلتراسیون ویژه اتاق تمیز یا کلین روم
 • طراحی و ساخت فیلترهای Bag in/Bag out (BIBO) ویژه کاربری های خاص مراکز بهداشتی و صنعتی